ﺳﻪشنبه ، 29 مهر ، 1399

 

 

 

 آدرس: کازرون - چهار راه ارشاد - ابتدای آیت اللّه خیابان طالقانی - دانشگاه سلمان فارسی کازرون

 

                              تلفن های تماس با دانشگاه: 2-42226050 - 071

 

                لیست شماره های داخلی و مستقیم مسئولین و کارکنان دانشگاه: 

 

                                                                                                   آدرس: کازرون، چهار راه ارشاد،ابتدای خیابان آیت الله طالقانی

تلفن های تماس با دانشگاه:2-42212341 , 2-42226051-071

نام و نام خانوادگی

سمت

داخلی

خط مستقيم

آقای دکتر غریب فاضل‌نیا

رئيس دانشگاه

189

____

آقای صنعتی

دفتر ریاست

189

___

آقای دکترگردانی

معاون اداری و مالی

191

42229565

آقای دکتر خسروی

معاون آموزشی و پژوهشی

157

42212305

آقای دکتر رضايی

معاون فرهنگی و اجتماعی

119

42223104

آقای خاتمی

معاون امور دانشجويی

150

 

آقای دکتر غفارپناه

مدير امور فرهنگی

149

42221205

آقای دکتر خواجوی

مدير امور آموزش

131

 

مهندس نيری

مديرامور پژوهش

145

 

آقای ميرزايی

مدير امور حقوقی و قرارداد ها

108

 

آقای رییسی

مدير امور اداری

103

42218692

آقاي باغبان آزاد

مدير امور مالي

110

42212343

آقای هاشم زاده

مدير حراست

141

42212344

آقای عبدالکريم عباسی

مدير امور دانشجويی

104

 

آقای مهندس ارجمند

مدیر گروه فناوری اطلاعات

195

 

خانم دکتر صادق زاده

رئیس نظارت، ارزیابی و کیفیت دانشگاه

107

 

آقای دکتر مسلم عباسی

رئیس مرکز مشاوره

 

42220618

خانم آبسالان

مدير کتابخانه

177

 

خانم دکتر قلاوندی

مدير گروه بخش زبان و ادبيات فارسی

 

 

دکتر شاملی

مدير گروه بخش روانشناسی

183

 

دکتر بهرامی

مدير گروه بخش الکترونيک

146

 

دکتر پور کریمی

شورای رفاهی هیات علمی

121

 

دکتر مجیدی نیا

هيأت علمی

 

42222304

مهندس اکبری

هيأت علمی

136

 

دکتر منبری

هيأت علمی

121

 

دکتر مهدويان

هيأت علمی

 

 

دکتر تقدسی

هيأت علمی

166

 
آقای سید داراب موسوی

رییس حمایت و پشتیبانی فرهنگی

154

42223136

دکتر راستی/ مهندس بلاغی

هيأت علمی

168

 

دکتر براتی – دکتر محمدی

هيأت علمی

152

 

مهندس بديع

هيأت علمی

185

 

دکتر عظیم پور – دکتر عسکری

هيأت علمی

135

 

خانم نظريه

دبيرخانه - اپراتور

101و 118

2-42226050

خانم مجيدی

دبيرخانه

140

 

آقای روحانی/آقای جوکار

انبار دار

117

 

آقای­ سید فرهاد موسوي

امور مالی

115

 
       

آقای آروند

امور دانشجويی

 

42212341

خانم موسوی

امور دانشجويی

120

 

آقای روستا

امور دانشجويي

137

 

آقای انصاری

تربيت بدنی

 

42221604

آقای رحيم شجاعی

امور مالی

112

 

آقای ارجی

امور مالی

113

 

آقای نادر شجاعی

امور مالی

114

 

آقای جعفری

امور عمومی

144

 

 

   

 

آقای افشار

امور فرهنگی

190

 

آقای عباسپور

روابط عمومی و امور بین‌الملل

 

42229565

آقای زراعتی

امور فرهنگی

186

 

خانم بزمی

آموزش

126

 

خانم باغبان آزاد

آموزش

127

 

خانم مختاری

آموزش

128

 

خانم رجحانی

آموزش

129

 

خانم بذرافشان

آموزش

130

 

آقای هاشمی

آموزش

133

 

خانم بازيار

آموزش

133

 

خانم پناه

کارشناس آزمايشگاه الکترونيک

146

 

آقای رفيعيان‌زاده

مرکز کامپيوتر

174

 

آقای ساسانی

مرکز کامپيوتر

172

 

خانم بهروزی

کتابخانه

171

 

خانم دهقان

کتابخانه

194

 

خانم جمشیدی

مرکز مشاوره

 

42220618

آقای يزدانی / آقای بازیار

تأسيسات

123

 

آقای سبب ساز

امور دانشجویی

104

 

آقای احد شجاعی

راننده

170

42221964

آقای فرجی و ...

آبدارخانه

125

 

آقای براتی و ...

انتظامات

102

 

آقای زندی

انتظامات ( بالا )

169

 

دفتر بسيج

بسيج برادران

193

 

دفتربسيج

بسيج خواهران

138

 

خوابگاه

خوابگاه اساتيد

 

42218267

 

   

 

فاکس دانشگاه

   

42229080

فاکس حراست

   

42212344


طراحی و پشتیبانی پورتال : فناوران توسعه ایرانیان ایستا
دی ان ان