یکشنبه ، 6 مهر ، 1399
حداقل
اطلاعیه ها
عنواننهمین دورۀ جشنوارۀ سراسری فیلم کوتاه و عکس دانشجویان (امید)
تاریخ1398/10/17 03:30 ق.ظ
توضیحات

نهمین دورۀ جشنوارۀ سراسری فیلم کوتاه و عکس دانشجویان (امید) با هدف شناسایی، حمایت، تقدیر و پرورش استعدادهای درخشان حوزۀ فیلم و عکس و همچنین ایجاد فضای پر شور و نشاط در بین دانشجویان سراسر کشور با رقابت در یک عرصۀ فرهنگی و هنری، در اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ به میزبانی دانشگاه خلیج فارس استان بوشهر برگزار می‌گردد. موضوعات ویژه این دوره از جشنواره «اعتیاد و سوءمصرف مواد مخدر و روان‌گردان‌ها» و «زیست دانشجویی» (شامل زندگی دانشجویی، دانشجو و دانشگاه و دانشجو و جامعه) است.

اهداف راهبردی این دوره جشنواره

    شناسایی و معرفی دانشجویان خالق و مستعد در زمینة فیلم کوتاه، فیلمنامه و عکس و ایجاد زمینۀ حمایت از آنان
    تقویت پویایی و نشاط در فضای عمومی نهاد دانشگاه به‌عنوان یکی از عوامل بازدارنده از آسیبها و انحرافات اجتماعی به‌ویژه اعتیاد به مواد مخدر و روان گردان‌ها.