یکشنبه ، 28 دی ، 1399
عنوانتاریخدانلود
آیین نامه تأسیس و فعالیت انجمن‌های علمی1399/08/06 12:00 ق.ظ
فرم گزارش اجرای برنامه توسط کانون‌های فرهنگی و انجمن‌های علمی1399/08/03 12:00 ق.ظ
فرم پیشنهاد برنامه انجمن های علمی1398/03/11 04:30 ق.ظ
فرم های درخواست کانال تلگرامی1396/09/21 03:30 ق.ظ
فرم تغییرات نشریه(سردبیر، مدیر مسئول و نام نشریه)1395/11/02 03:30 ق.ظ
فرم واگذاری امتیاز نشریه1395/11/02 03:30 ق.ظ
فرم درخواست مجوز انتشار نشریه1393/07/22 03:30 ق.ظ

طراحی و پشتیبانی پورتال : فناوران توسعه ایرانیان ایستا
دی ان ان