شنبه ، 2 مرداد ، 1400
نام: محسن

نام خانوادگی: عباسپور

مدرک تحصیلی: کارشناسی

سمت: مسئول روابط عمومی و امور بین‌الملل

شماره تماس:42229596-071 

پست الکترونیکی:


 

 


طراحی و پشتیبانی پورتال : فناوران توسعه ایرانیان ایستا
دی ان ان