دوشنبه ، 20 مرداد ، 1399
حداقل
کارشناس روابط عمومی
نام: محسن

نام خانوادگی: عباسپور

مدرک تحصیلی: کارشناسی

سمت:کارشناس روابط عمومی

شماره تماس:42226050-071 داخلی 190

پست الکترونیکی:


 

 


طراحی و پشتیبانی پورتال : فناوران توسعه ایرانیان ایستا
دی ان ان