یکشنبه ، 22 تیر ، 1399
حداقل
رئیس دانشگاه

 

نام:غریب

نام خانوادگی: فاضل نیا

مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

سمت: سرپرست دانشگاه

مرتبه علمی: دانشیار

شماره تماس: 42223444-071

پست الکترونیکی:
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


طراحی و پشتیبانی پورتال : فناوران توسعه ایرانیان ایستا
دی ان ان