شنبه ، 2 مرداد ، 1400
نام:غریب

نام خانوادگی: فاضل نیا

مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی

سمت: رئیس دانشگاه

مرتبه علمی: دانشیار

شماره تماس: 42223444-071

پست الکترونیکی:
 
 

طراحی و پشتیبانی پورتال : فناوران توسعه ایرانیان ایستا
دی ان ان