شنبه ، 2 مرداد ، 1400
نام: جهانگیر

نام خانوادگی: رستمی

مدرک: کارشناس حقوق

سمت: مدیر امور حقوقی و قراردادها

شماره تماس مستقیم

پست الکترونیکی: jahanros58@gmail.com

 


طراحی و پشتیبانی پورتال : فناوران توسعه ایرانیان ایستا
دی ان ان