شنبه ، 2 مرداد ، 1400
نام: مجتبی

نام خانوادگی: جنگجو

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

سمت: مدیر برنامه، بودجه، تحول اداری و بهره‌وری

شماره تماس مستقیم: 172-42226050-071
  
پست الکترونیکی:          
                             
 

طراحی و پشتیبانی پورتال : فناوران توسعه ایرانیان ایستا
دی ان ان