شنبه ، 2 مرداد ، 1400

بسمه تعالي

پيرو نامه شماره ۱۵/۹۵۸۸۱ مورخ ۹۲/۶/۲۷ وزارت علوم،تحقيقات و فناوري هيأت امناي دانشگاه صنعتي شيراز با عضويت دانشگاههاي زيرتشكيل و عملاً از هيأت امناي دانشگاه شيراز منفك گرديد.

۱- دانشگاه صنعتي شيراز

۲- دانشگاه سلمان فارسي كازرون

۳- دانشگاه فسا

۴- مرکز آموزش عالی لامرد

 

اعضاء حقوقي هيأت امناء:

۱- دكتر منصور غلامی                      وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس هيأت امناء

۲دكتر محمد مهدی علویان مهر        رئیس دانشگاه صنعتي شيراز و دبير هيأت امناء

۳دكتر عبدالرضا باقری                    قائم مقام وزیر و رئیس مرکز هيأتهای امناء و هیأتهای ممیزه

۴- دكترسعدا...نصيري قيداري            دبیر کل کمیسیون ملی یونسکو و رئیس کمیسیون دائمی هیأت امنا

۵- دكتر شهاب كسكه                      معاون مركز هيأت هاي امناء و هيأت هاي مميزه

۶- مهندس محمود سعادتی              نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

۷- دكتر غریب فاضل نیا           رئيس دانشگاه سلمان فارسي كازرون

۸- دكتر محسن اژدری                      رئیس دانشگاه فسا

۹دکتر عبدالحسین حقانی               رئیس مرکز آموزش عالی لامرد

 

 

اعضاء حقيقي هيأت امناء:

۱- مهندس حیدر اسکندرپور           عضو هيأت امناء

۲- دكتر ساسان تاجگردون                عضو هيأت امناء

۳- دكتر خلیل حاجی پور                   عضو هيأت امناء

۴- دکتر محمد جواد دهقانی           عضو هيأت امناء

۵- دکتر محمدرضا ظهیرامامی           عضو هيأت امناء

 

احكام اعضاء حقيقي هيأت امناء:

۱- دكتر محمد جواد دهقاني              

۲- دكتر محمد ظهير امامي             

 

قدسیه عاطفی مشاور ریاست دانشگاه در امور بودجه و کارشناس هیأت امنا


طراحی و پشتیبانی پورتال : فناوران توسعه ایرانیان ایستا
دی ان ان