شنبه ، 2 مرداد ، 1400

 

نام: فاطمه

نام خانوادگی: مختاری

مدرک:کارشناسی                                                                                                                                                  

سمت: مسئول دانشجویان شاهد و ایثارگر                                                                                                                                 

شماره تماس: 42226050 - 071 داخلی 128 

پست الکترونیکی

 
 

 


طراحی و پشتیبانی پورتال : فناوران توسعه ایرانیان ایستا
دی ان ان