شنبه ، 2 مرداد ، 1400

دانشکده فنی و مهندسی:

 • مهندسی فناوری اطلاعات
 • کارشناسی علوم مهندسی
 • مهندسی برق
 • مهندسی تكنولو‍ي برق و الکترونیک (کارشناسی ناپیوسته)

 دانشکده ادبیات و علوم انسانی

 • کارشناسی زبان و ادبیات فارسی 
 • کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی
 • دکتری زبان و ادبیات فارسی
 • روانشناسی عمومی
 • کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی
 • كارشناسي آموزش زبان انگليسي

 دانشکده علوم پایه

 • کارشناسی علوم کامپیوتر
 • کارشناسی فیزیک
 • کارشناسی ریاضیات و کاربردها

دانشکده هنر و معماری

 • مهندسی شهرسازی

 

دی ان ان