شنبه ، 2 مرداد ، 1400

رئیس بخش

____________________________________________________________________________________________________________________

 نام: نسیمه

نام خانوادگی: نوحی‌جدسی

مدرک تحصیلی: دکترای آموزش زبان انگلیسی

شماره تماس:

آدرس الکترونیکی:a.rasti@kazerunsfu.ac.ir                                                                                           

سوابق آموزشی، پژوهشی و اجرایی:
 

 

_____________________________________________________________________________________________________________________

 

مقاطع تحصیلی: کارشناسی

اعضای هیات علمی:

 ردیف

نام و نام خانوادگی

رشته

مرتبه علمی

تلفن

پست الکترونیک

 1

 پریسا عبدالرضاپور

زبان انگلیسی

استادیار

 

abdolrezapour@kazerunsfu.ac.ir

 2

یحیی گردانی

زبان انگلیسی

استادیار

 

ygordani@kazerunsfu.ac.ir

 3

علیرضا راستی

آموزش زبان انگلیسی

استادیار

168

a.rasti@kazerun.sfu.ac.ir

 4

آرزو آریاشکوه

 

استادیار

 

 

 5 یاسر خواجوی    استادیار    yaserkhajavi@gmail.com     
 6  نسیمه نوحی    استادیار    nnoohij1985@gmail.com

 

معرفی، تاریخچه و امکانات رشته آموزش زبان انگلیسی

 

دی ان ان