شنبه ، 2 مرداد ، 1400

رئیس بخش

__________________________________________________________________________________________________________________

نام: لیلا
                                                                                                                                               
نام خانوادگی: شاملی

مدرک تحصیلی: دکتری روانشناسی

شماره تماس:

آدرس الکترونیکی:

سوابق آموزشی، پژوهشی و اجرایی:                                                                                                                                 


 
___________________________________________________________________________________________________________________

مقاطع تحصیلی: کارشناسی گرایش عمومی،کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی

اعضای هیئت علمی:


 ردیف نام و نام خانوادگی
         رشته مرتبه علمی
تلفن           پست الکترونیک
 1 مرضیه صادق زاده  روانشناسی تربیتی استادیار    sadeghzadeh@kazerunsfu.ac.ir
2 مسلم عباسی
 روانشناسی عمومی استادیار  150  Abbasi@kazerunsfu.ac.ir
3 علیرضا عظیم پور
روانشناسی استادیار    a.azimpour@kazerunsfu.ac.ir
 4  لیلا شاملی
 روانشناسی بالینی استادیار
   Lshameli29@gmail.com
 5  نظام الدین قاسمی
 روانشناسی استادیار  183  nezamghasemi@yahoo.com


معرفی رشته روانشناسی

دی ان ان