شنبه ، 2 مرداد ، 1400

رئیس بخش
___________________________________________________________________________________________________________________________________
 نام: فرهاد 

نام خانوادگی: براتی

مدرک تحصیلی:دکترای زبان و ادبیات عرب   
                                                                                                                                                                

شماره تماس: 07142226051 

پست الکترونیک

سوابق آموزشی، پژوهشی و اجرایی: 
 

_________________________________________________________________________________________________________________
 

​مقاطع تحصیلی: کارشناسی، کارشناسی ارشد ناپیوسته، دکتری
 
اعضای هیات علمی:
 
 ردیف    نام و نام خانوادگی           رشته مرتبه علمی تلفن          پست الکترونیک
 1  سید محتشم محمدی  زبان و ادبیات فارسی استادیار  191  mohtasham@kazerunsfu.ac.ir
 2 سید محمد دشتی  زبان و ادبیات فارسی استادیار  136  seyyedmohammaddashti@yahoo.com
 3  سید هاشم خاتمی  فرهنگ و زبانهای باستانی مربی    h.khatami@kazerunsfu.ac.ir
 4  مهدی رضایی  زبان و ادبیات فارسی دانشیار  119  rezaei@kazerunsfu.ac.ir
 5  فرهاد براتی زبان و ادبیات عرب استادیار    fbarati@kazerunsfu.ac.ir
 6  زیبا قلاوندی  زبان و ادبیات فارسی استادیار  105  ziba.ghalavandi@kazerunsfu.ac.ir
 7  علیرضا علیزاده  زبان و ادبیات عرب استادیار    Alizade@kazerunsfu.ac.ir
 8 میثم حاجی پور  زبان و ادبیات فارسی استادیار  184  Mhajipour31@gmail.com

 

دی ان ان