شنبه ، 2 مرداد ، 1400

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

نام: ابراهیم

نام خانوادگی: اژدری

مدرک تحصیلی: دکترای ریاضی

شماره تماس: 07142226051 داخلی 176

آدرس الکترونیکی:

سوابق آموزشی، پژوهشی و اجرایی
 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

اعضای هیات علمی بخش ریاضیات و کاربردها:

 ردیف نام و نام خانوادگی                رشته مرتبه علمی تلفن                پست الکترونیک
 1  علی مجیدی نیا  ریاضی محض - جبر                     استادیار  172  ali.majidinya@kazerunsfu.ac.ir     
 2  حسین مهدویان راد  ریاضی محض - آنالیز ریاضی  استادیار  176  mahdavianrad@kazerunsfu.ac.ir
 3  سعید فلاحی ریاضی کاربردی - تحقیق  استادیار    Saeedf808@gmail.com
 4  ابراهیم اژدری  ریاضی کاربردی- آنالیز عددی  استادیار    e.azhdari@kazerunsfu.ac.ir
 5  علی غفارپناه  ریاضی محض - آنالیز ریاضی  استادیار  149  Ghafarpanah2002@gmail.com

________________________________________________________________________________________________________________________

معرفی، سابقه و بازار کار رشته ریاضیات و کاربردها

دی ان ان