شنبه ، 2 مرداد ، 1400

عنوان رشته: مهندسی کامپیوتر

مقطع تحصیلی: کارشناسی (بدون گرایش)

____________________________________________________________________________________________________________________________________

رئیس بخش:

نام: علیرضا

نام خانوادگی: بدیع

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

شماره تماس: 07142226051 داخلی 185

آدرس الکترونیکی:badie@kazerunsfu.ac.ir

سوابق آموزشی، پژوهشی و اجرایی:

__________________________________________________________________________________________________________________________________
 

مقاطع تحصیلی: کارشناسی

اعضای هیأت علمی:

ردیف
نام و نام خانوادگی
     رشته
مرتبه علمی
تلفن        پست الکترونیک
 1  علیرضا دهقان
 فناوری اطلاعات مربی    Dehghan@kazerunsfu.ac.ir
 2 علیرضا بدیع
 فناوری اطلاعات مربی  185  badie@kazerunsfu.ac.ir
 3 پرهام ارجمند
 فناوری اطلاعات مربی  195  arjomand@kazerunsfu.ac.ir

- معرفی و بازار کار رشته مهندسی فناوری اطلاعات

- دروس کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات

دی ان ان