شنبه ، 2 مرداد ، 1400

مقطع تحصیلی: کارشناسی ناپیوسته

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

نام:سیروس

نام خانوادگی: بهرامی                                                                                                                                                                                                                    

مدرک تحصیلی: دکتری

شماره تماس:

آدرس الکترونیکی:bahramis@kazerunsfu.ac.ir

سوابق آموزشی، پژوهشی و اجرایی
 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

مقاطع تحصیلی: کارشناسی ناپیوسته

اعضای هیات علمی:

ردیف

نام و نام خانوادگی

رشته

مرتبه علمی

تلفن

   پست الکترونیک

 1

 سیروس بهرامی

برق الکترونیک

استادیار

146

bahramis@kazerunsfu.ac.ir

 2

 محسن شعبانیان

برق الکترونیک

مربی


shabanian@kazerunsfu.ac.ir

 3

حمیدرضا قوهستانی

برق الکترونیک

مربی


ghouhestani@kazerunsfu.ac.ir_______________________________________________________________________________________________________________________________

دی ان ان