دوشنبه ، 10 آذر ، 1399
کازرون » صنایع دستی » جزئیات آیتم
  
قالی، گلیم، گبه، جاجیم و.....
یکی دیگر از صنایع دستی شهرستان کازرون که بسیار پر رونق است قالی بافی و گلیم بافی و غیره است که این هنر بافندگی در وهله اول هنری عشایری و در وهله دوم هنری روستایی است که وابستگی به عشایر دارد . این هنر به طور عمده به دست زنان انجام می شود . به طور کلی تولید دست بافته ها از مرحله ابتدایی تا آخرین مرحله به دست زنان صورت می گیرد . دارهای قالی عشایر به صورت افقی است و بافنده بر روی زمین می نشیند و بیشتر دار های روستایی نیز افقی و گاه عمودی هستند . فرش های عشایری معمولا به طریق ذهنی بافته می شوند و طرح و نقشه ای ندارند ولی گاهی از نقشه هایی که از قبل طراحی شده اند استفاده می کنند. اغلب نقوش شامل نقوش گیاهی،حیوانی،انسانی و عناصر طبیعت که در زندگی آنها نقش اساسی را ایفا می کند می باشند.و اکثر دست بافته های عشایری شامل :قالی ،گلیم،گبه،گلیمچه،مفرش،چنته،و.... میباشند.

طراحی و پشتیبانی پورتال : فناوران توسعه ایرانیان ایستا
دی ان ان