پنجشنبه ، 23 مرداد ، 1399
حداقل
درباره کازرون
کازرون » مکان های تاریخی و باستانی » جزییات آیتم
  
تنگ چوگان
در مجاورت ویرانه های به جای مانده از شهر تاریخی بیشاپور و در سمت شمال شهر میان دو رشته کوه سر به فلک کشیده تنگی پر از درختان سرسبز، بیشه زارها و مناظر فرح انگیز و جذاب قرار دارد که به نام تنگ چوگان و به زبان محلی « تنگ شکون» معروف شده است. رودخانه شاپور از دل این تنگ می گذرد و چشمه زیبای ساسان در قسمتی از این تنگه فوران می کند . این چشمه در طول سالیان بسیار زیاد استمرار داشته و امروز نیز قسمتی از آب شرب شهرستان کازرون و بوشهر را تامین می کند و قسمتی از آن هم برای آبیاری زمین های زیر کشت کشاورزان منطقه مورد استفاده قرار می گیرد.

طراحی و پشتیبانی پورتال : فناوران توسعه ایرانیان ایستا
دی ان ان