دوشنبه ، 10 آذر ، 1399
کازرون » مکان های تاریخی و باستانی » جزئیات آیتم
  
شهرتاریخی بیشاپور
در فاصله 23 کیلومتری شمال غربی کازرون ، در مجاورت رودخانه شاپور و در کنار جاده شاهی که پایتخت ساسانیان یعنی تیسفون را به تخت جمشید و تخت جمشید را به شوش متصل می ساخت ، شهر تاریخی بیشاپور ساخته شد که به جهت نزدیک بودن به سواحل جنوبی خلیج فارس برای ساسانیان بسیار با اهمیت بوده است . این شهر در مدخل دره ای خوش آب و هوا و پر از درختان لیمو، پرتقال، خرما، بیشه زار و چشمه سارها قرار گرفته که به جهت داشتن حجاری ها و نقوش برجسته مهم دوره ساسانی یادآور عظمت و‌آبادانی دولت ساسانی به شمار می رود. این شهر را می توان در ردیف بزرگترین شهرهای دوره ساسانی به حساب آورد که با شهرهای مهم جهان آن روز مثل انطاکیه و بیزانس رقابت داشته است.
شمالی جنوبی و شرقی غربی این شهر با داشتن برج و با روهای بلند و استوار به صورت قلعه ای مستحکم ساخته شده و چهار دروازه به نام های دروازه هرمز، مهر، بهرام و دروازه شهر و دو آتشکده به اسامی ساسان و گنبد گلوشن داشته است. طرح اصلی شهر از دو خیابان ساخته شده که این دو خیابان در مرکز شهر یکدیگر را قطع و در چهار اطراف این خیابان ها ساختمان دولتی با تزئینات زیبا ساخته شده بود.
آثار باستانی و ارزشمندی ( مربوط به دوره ساسانیان ) دراین شهر وجود دارد که در بخش آثار باستانی همین سایت به آن اشاره شده است .

طراحی و پشتیبانی پورتال : فناوران توسعه ایرانیان ایستا
دی ان ان