جمعه ، 24 مرداد ، 1399
حداقل
کارشناسان امور دانش آموختگان

نام: سید عزیزالله

نام خانوادگی: هاشمی

مدرک تحصیلیکارشناسی

سمت: امور فارغ التحصیلان

شماره تماس:42226051 -071 داخلی 133

پست الکترونیکی:


ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

نام:زهرا

نام خانوادگی:بازیار

مدرک تحصیلی:کارشناسی ارشد

سمت: ککارشناس آموزشی بخش علوم مهندسی، امور دانش آموختگان، ثبت نام دانشجویان جدید الورود(مقطع کارشناسی با آزمون)، آمار

شماره تماس: 42226051 -071 داخلی133

پست الکترونیکی:

__________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

   صدور مدارک پایان تحصیلات دانش آموختگان به شیوه جـــدید

 

راهنمای صدور مدارک پایان تحصیلات دانش آموختگان به شیوه جدید

تقاضای صدور مدارک دانش آموختگی(کلیک نمایید)

مدارک لازم جهت دریافت گواهی موقت پایان تحصیلات (کلیک کنید )

 مدارک لازم جهت دریافت دانشنامه و ریز نمرات  (کلیک کنید )

فرم مخصوص تقاضای دانشنامه و ریز نمرات  (کلیک کنید )

 

 

                                                              
طراحی و پشتیبانی پورتال : فناوران توسعه ایرانیان ایستا
دی ان ان