شنبه ، 2 مرداد ، 1400
نام: لیلا 

نام خانوادگیباغبان آزاد

مدرک تحصیلی: کارشناسی

سمت:کارشناس آموزشی بخش های مهندسی کامپیوتر، مهندسی برق،مهندسی تکنولوژی الکترونیک، مسئول امتحانات، امور فارغ التحصیلی(تأییدیه تحصیلی)، ثبت دانشجویان جدید الورود(مقطع کارشناسی بدون آزمون)
                                                                                                                                                     
شماره تماس: 42226051 -071 داخلی 127

پست الکترونیکی

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

نام: فاطمه 

نام خانوادگی: مختاری 

مدرک تحصیلی: کارشناسی

سمت: کارشناس آموزشی بخش های مهندسی شهرسازی، کارشناسی و کارشناسی ارشد روان شناسی، مسئول دانشجویان شاهد و ایثارگران، کارشناس اساتید هیأت علمی، کارشناس تحصیلات تکمیلی بخش روان شناسی

شماره تماس:42226051 -071 داخلی 128

پست الکترونیکی
 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

نام: مریم

نام خانوادگی: رجحانی

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

سمت: کارشناس آموزشی بخش های علوم کامپیوتر، فیزیک، فیزیک مهندسی، کارشناس مهمانی، نقل و انتقالات

شماره تماس07142226051 داخلی 129

پست الکترونیکی:

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

نام: معصومه

نام خانوادگیبذرافشان

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

سمت: کارشناس آموزشی بخش های ادبیات(کارشناسی،کارشناسی ارشد، دکترا)، کارشناس جذب هیأت علمی، کارشناس امور هیأت علمی، کارشناس تحصیلات تکمیلی بخش ادبیات،کارشناس شورای تحصیلات تکمیلی، مسئول برگزاری آزمون جامع، مسئول برگزاری و انجام مصاحبه دکتری، مسئول ارسال و پیگیری خطاهای موجود در سامانه آموزشی، ثبت نام دانشجویان جدید الورود(مقطع ارشد و دکترا)                                                                                                    

شماره تماس:42226051 - 071 داخلی 130

پست الکترونیکی

_________________________________________________________________________________________________________________________________________-

نام: فاطمه

نام خانوادگی:  راسخی

مدرک تحصیلی: کارشناسی

سمت: کارشناس آموزشی بخش های آموزش زبان انگلیسی و ریاضیات و کاربردها، کارشناس اساتید مدعو، کارشناس شورای آموزشی، کارشناس کمیسیون موارد خاص دانشگاه، مدیریت و برنامه ریزی کلاس ها و مسئول ارسال و پیگیری خطاهای موجود در سامانه آموزشی و در خواست های الکترونیکی. 


شماره تماس: 42226051 -071 داخلی 132

پست الکترونیکی:
 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

نامزهرا

نام خانوادگیبازیار 

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد
                                                                                                                          
سمت: کارشناس آموزشی بخش علوم مهندسی، امور دانش آموختگان، ثبت نام دانشجویان جدید الورود(مقطع کارشناسی با آزمون)، آمار                                                            

شماره تماس: 42226051 -071 داخلی 133

پست الکترونیکی:
 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

نام

نام خانوادگی: کشکولی

مدرک تحصیلی:                                                                                                                                                

سمت: امور کلاس ها

شماره تماس: 42226051 -071 

پست الکترونیکی:
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


طراحی و پشتیبانی پورتال : فناوران توسعه ایرانیان ایستا
دی ان ان