ﺳﻪشنبه ، 6 آبان ، 1399

نام: مجتبی

نام خانوادگی: جنگجو

مدرک: کارشناسی ارشد

سمت: کارشناس مسئول برنامه ریزی و بهبهود کیفیت آزمایشگاهها                                                                                            

شماره تماس: 42226051 -071 داخلی 142

پست الکترونیکی:                                                                                                                                        

 
 

 


 
طراحی و پشتیبانی پورتال : فناوران توسعه ایرانیان ایستا
دی ان ان