شنبه ، 2 مرداد ، 1400
 

نام : مجتبی                                                                                                      

نام خانوادگی:جنگجو                                                                                                                                                       

مدرک : کارشناسی ارشد

سمت: کارشناس مسئول رصد خانه

شماره تماس:42226051 -071 داخلی 142

پست الکترونیکی:

 

 


طراحی و پشتیبانی پورتال : فناوران توسعه ایرانیان ایستا
دی ان ان