پنجشنبه ، 16 مرداد ، 1399
حداقل
کارشناسان
   

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نام: حسین 

نام خانوادگی: ساسانی پور

مدرک تحصیلی: کارشناسی 

سمت: کارشناس فناوری اطلاعات

شماره تماس: 42226051 - 071 داخلی 173

پست الکترونیکsasanipoor@kazerunsfu.ac.ir
 
 

 


طراحی و پشتیبانی پورتال : فناوران توسعه ایرانیان ایستا
دی ان ان