شنبه ، 2 مرداد ، 1400
 نام : مجتبی

 نام خانوادگی: جنگجو

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

سمت: رئیس اداره کارگزینی، رفاه و امور بازنشستگی                                                                                                                 

شماره تماس: 42226051 -071 داخلی 142

پست الکترونیکی:

  

طراحی و پشتیبانی پورتال : فناوران توسعه ایرانیان ایستا
دی ان ان