شنبه ، 2 مرداد ، 1400

نام: احمد 

نام خانوادگی: جعفری

مدرک تحصیلی:کارشناسی                                                                                                                                           

سمت:رئیس اداره تدارکات و خدمات عمومی

شماره تماس: 42226051 - 071 داخلی 144

پست الکترونیکی:

 

 


طراحی و پشتیبانی پورتال : فناوران توسعه ایرانیان ایستا
دی ان ان