شنبه ، 2 مرداد ، 1400

 

نام: عباس 

نام خانوادگی: روستا

مدرک تحصیلی: کارشناسی   
                   
سمت: کارشناس امور تغذیه

شماره تماس: 42226051 - 071 داخلی 137

پست الکترونیکی:

________________________________________________________________________________________________________________________________

نام: سیده مریم

نام خانوادگی: موسوی

مدرک تحصیلی:کارشناسی

سمت: کارشناس امور دانشجویی

شماره تماس: 42226051 -071 داخلی 120

پست الکترونیکی:

________________________________________________________________________________________________________________________________

نام: ابراهیم

نام خانوادگی : آروند

مدرک تحصیلی: کارشناسی

سمت : کارشناس رفاه دانشجویی

شماره تماس :

پست الکترونیکی: e.arvand@chmail.ir
 
دی ان ان