شنبه ، 2 مرداد ، 1400

سال تاسیس

دبیر انجمن

نام انجمن ردیف

1373

آرش جهانبازی زبان و ادبیات فارسی 1

1387

 

برق و الکترونیک 2

1387

نیلوفر پارسی فیزیک 3

1388

سیده مهسا کاظمینی فناوری اطلاعات 4

1388

مرضیه دهقان رباتیک 5

1389

نرجس نصرپور آموزش زبان انگلیسی 6

1389

  روانشناسی 7

1390

علی گردانی شهرسازی 8

1390

وحید احمدی علوم کامپیوتر 9

1392

  علوم مهندسی 10

1393

خاطره کرمی

ریاضیات و کاربردها 11

1396

فاطمه عبدالله پور نجوم 12
  فاطمه دانشمند فیزیک مهندسی 13

 


طراحی و پشتیبانی پورتال : فناوران توسعه ایرانیان ایستا
دی ان ان