ﺳﻪشنبه ، 29 مهر ، 1399

سال تاسیس

دبیر انجمن

نام انجمن ردیف

1373

آرش جهانبازی زبان و ادبیات فارسی 1

1387

امیر محمد نعمتی

برق و الکترونیک 2

1387

علیرضا امینی فیزیک 3

1388

زهرا محمدپور شیرازی فناوری اطلاعات 4

1388

مرضیه دهقان رباتیک 5

1389

امیرحسین رحیمی آموزش زبان انگلیسی 6

1389

الهه امینی روانشناسی 7

1390

محمدجواد مرادی شهرسازی 8

1390

وحید احمدی علوم کامپیوتر 9

1392

محمدمهدی شجاعی علوم مهندسی 10

1393

رامین شهریاری ریاضیات و کاربردها 11

1396

رضا زارعی نجوم 12

 


طراحی و پشتیبانی پورتال : فناوران توسعه ایرانیان ایستا
دی ان ان