شنبه ، 2 مرداد ، 1400

نام نشریه

صاحب امتیاز

داروگ

انجمن علمی دانشجویی زبان و ادبیات فارسی

فرآیند

انجمن علمی دانشجویی مهندسی فناوری اطلاعات

روزنه

انجمن علمی دانشجویی روانشناسی

منشور

انجمن علمی فیزیک

الگوریتم

انجمن علمی دانشجویی ریاضیات و کاربردها

آرمان شار

انجمن علمی دانشجویی مهندسی شهرسازی

پالس

انجمن علمی دانشجویی مهندسی برق

فضای بیکران

انجمن علمی دانشجویی نجوم

مکاترونیک

انجمن علمی دانشجویی رباتیک

مکعب مستطیل

انجمن علمی دانشجویی علوم مهندسی

View point

انجمن علمی دانشجویی آموزش زبان انگلیسی

صفر و یک

انجمن علمی دانشجویی علوم کامپیوتر

جوانه

بسیج دانشجویی

صبح قلم

تشکل اسلامی قلم و اندیشه

ثقلین

کانون قرآن و عترت

آوای مشاور

کانون همیاران سلامت روان

تفرج

کانون گردشگری و ایرانگردی

جویبار

کانون ادبی جویبار

سوژه

کانون فیلم و عکس

آیایدون

مستقل دانشجویی

 

طراحی و پشتیبانی پورتال : فناوران توسعه ایرانیان ایستا
دی ان ان