چهارشنبه ، 2 تیر ، 1400

 

 

 

ردیف

 

نام و نام خانوادگی

 

رشته

 

مرتبه علمی

 

تلفن مستقیم

 

داخلی

 

عکس

 

cv

   
  

 

1

 

مهدی رضایی

 

زبان و ادبیات فارسی

 

دانشیار

 

42223104

 

119

 

cv

 

2

سید محمد دشتی

زبان و ادبیات فارسی

استادیار

 

192

 

cv

 

3

 

سید هاشم خاتمی

 

فرهنگ و زبانهای باستانی

 

مربی

 

 

150

 

cv

 

 

4

 

سید محتشم محمدی

 

زبان و ادبیات فارسی

 

استادیار

 

 

152

 

cv

 

 

5

 

فرهاد براتی

 

زبان و ادبیات عرب

 

استادیار

 

 

152

 

cv

 

 

6

 

زیبا قلاوندی

 

زبان و ادبیات فارسی

 

استادیار

   

 

cv

 

 

7

 

علیرضا علیزاده

 

زبان و ادبیات عرب

 

استادیار

   

 

cv

 

 

8

 

مرضیه صادق زاده

 

روانشناسی تربیتی

 

استادیار

 

 

 

cv

 

 

9

 

مسلم عباسی

 

روانشناسی عمومی

 

استادیار

 

42220618

 

 

cv

 

 

10

 

علیرضا عظیم پور

 

روانشناسی

 

استادیار

 

 

135

 

cv

 

 

11

 

لیلا شاملی

 

روانشناسی بالینی

 

استادیار

 

 

183

 

cv

 

 

12

 

نظام الدین قاسمی

 

روانشناسی

 

استادیار

   

 

cv

 

 

13

 

پریسا عبدالرضاپور

 

زبان انگلیسی

 

استادیار

   

 

cv

 

14

یحیی گردانی

زبان انگلیسی

استادیار

42229565

191

 

cv

 

15

 

علیرضا راستی

 

زبان انگلیسی

 

استادیار

 

 

168

 

cv

 

16

 

یاسر خواجوی 

 

زبان انگلیسی

 

استادیار

   

 

cv

 

17

نسیمه نوحی          

 

زبان انگلیسی

استادیار

     

cv

 


طراحی و پشتیبانی پورتال : فناوران توسعه ایرانیان ایستا
دی ان ان