جمعه ، 14 آذر ، 1399
ردیف40
نام امير احمد
نام خانوادگینيري
دانشکدهعلوم پایه
مرتبه علمیمربی
تلفن داخلی145
سمتعضو هیأت علمی
CVCV
عکس

طراحی و پشتیبانی پورتال : فناوران توسعه ایرانیان ایستا
دی ان ان