شنبه ، 2 مرداد ، 1400

باسمه تعالی

بیانیه ماموریت دانشگاه سلمان فارسی کازرون

دانشگاه سلمان فارسی کازرون مأموریت خود را ارتقاء علمی، اقتصادی و فرهنگی منطقه کازرون می داند. منطقه کازرون به عنوان منطقه ای منحصر به فرد از نظر تاریخی، فرهنگی و اقتصادی نیازمند رویکرد علمی برای توسعه است و دانشگاه معتقد است این امر مهم تنها با قرار گرفتن گفتمان علمی به عنوان گفنمان مسلط جامعه محقق می شود.

بر این اساس، این دانشگاه با تمرکز بر مسائل واقعی منطقه و با تکیه بر پیشینه این ناحیه در ادب و حکمت، تلاش  می کند توانمندی های این سرزمین را شکوفا نماید و با هدفمندی در آموزش و پژوهش، در جهت رفع فقر مادی و فرهنگی منطقه نقشی موثر داشته باشد.

در این راه دانشگاه با شناسایی توانمندی ها و مشکلات منطقه سعی می کند از طریق تربیت نیروی انسانی متخصص، تولید دانش به شکل هدفمند، تجاری سازی دستاوردهای پژوهشی، تعامل سازنده با سایر نهادهای منطقه و ترویج فرهنگ کارآفرینی به تولید ثروت، اشتغال زایی، حل مشکلات و سرمایه گذاری در منطقه کمک کند.

دانشگاه سلمان فارسی کازرون با الگو قرار دادن حضرت سلمان فارسی، صحابه جلیل القدر پیغمبر اکرم(ص)،  تلاش دارد صداقت، عدالت، احترام به حقوق دیگران، رعایت شأن و کرامت افراد، مسئولیت پذیری و شایسته سالاری را در همه امور سرلوحه خود قرار دهد.


طراحی و پشتیبانی پورتال : فناوران توسعه ایرانیان ایستا
دی ان ان