شنبه ، 2 مرداد ، 1400
نام واحد:
تاريخ مراجعه:
نام و نام خانوادگي:
تلفن:
پست الكترونيك:
آيا اطلاع رساني و راهنمايي لازم به شما ارائه شده است ؟:
نحوه برخورد همكاران با شما چگونه بوده است ؟:
آيا خدمت مورد نظر شما در موعد مقرر انجام شده است ؟:
نام فرد يا افرادي را كه مناسبترين برخورد و همكاري را با شما داشته اند ، ذكر نماييد:
در صورت وجود شكايت لطفا آن را مرقوم فرماييد . با ذكر مورد و فرد مورد نظر:
نظرات و پيشنهادات خود را براي اصلاح امور مرقوم فرماييد:

طراحی و پشتیبانی پورتال : فناوران توسعه ایرانیان ایستا
دی ان ان