برگزاری بیست و نهمین دوره مسابقات قرآن دانشجویی
Posted on دی 18, 1392 15:03

بیست و نهمین دوره مسابقات قرآنی دانشجویی دانشگاهها در دانشگاه سلمان فارسی کازرون برگزار خواهد شد.

به نقل از اداره فعالیت های قرآنی وزارت علوم تحقیقات و فناوری، بیست و نهمین دوره مسابقات قرانی دانشگاهی دانشجویان نیمه دوم بهمن ماه در تمامی دانشگاهها برگزار خواهد شد.

این دوره از مسابقات در پنج بخش شفاهی، کتبی، پژوهشی، ادبی و هنری برگزار خواهد شد و نفرات برگزیده به مسابقات قرآنی منطقه ای که اردیبهشت ماه سال 93 در یکی از دانشگاههای همان منطقه برگزار می شود؛ راه خواهند یافت. لازم به ذکر است که از برگزیدگان در مرحله دانشگاهی به نحو شایسته تقدیر بعمل خواهد آمد.

بنابراین نام نویسی در دانشگاه سلمان فارسی کازرون از هفته آینده آغاز خواهد شد و تاریخ برگزاری مسابقه قرآنی اوایل اسفندماه تعیین شده است.

جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت اداره فعالیت های دینی و قرآنی وزارت علوم به آدرس زیر مراحعه نمایید.

لینک اداره فعالیت های قرآنی وزارت علومh

چاپ