سنگ بنای دانشگاه سلمان فارسی پاسداشت انسانیت انسان است
Posted on بهمن 27, 1392 12:57
سنگ بنای دانشگاه سلمان فارسی پاسداشت انسانیت انسان است

سرپرست دانشگاه سلمان فارسی کازرون در نشست خبری که صبح دیروز به مناسبت بیستمین سالروز تاسیس دانشگاه سلمان فارسی برگزار شد گفت: سنگ بنای دانشگاه سلمان فارسی پاسداشت انسانیت انسان است

رضا پولادی در این دیدار که رسانه های شهرستان اعم از نشریات و سایت های خبری حضور داشتند ضمن خوش آمد گویی و تقدیر از رسانه ها، بزرگترین دغدغه­ی امروز را داشتن دغدغه­ی فرهنگی دانست و وجه مشترک دانشگاه و نشریات را بالندگی فرهنگی و اشاعه اخلاق و تقوای اجتماعی در سطح جامعه دانست و اظهار داشت این چیزی است که در جامعه ی ما درحد مطلوب نیست.

پولادی در ادامه به نکاتی  بیست گانه درباره ی بیست سال فعالیت دانشگاه اشاره کرد و ضمن برشمردن موانع و مشکلات پیشرفت دانشگاه، سنگ بنای دانشگاه سلمان را پاسداشت انسانیت انسان دانست و اینکه دانشگاه سلمان باید رسالت و پیام ویژه ای در خور شأن صحابی گرانقدر رسول الله(ص) داشته باشد.

وی از برگزاری همایش دو سالانه اندیشه های ماندگار با هدف تجلیل و قدردانی از چهره های ممتاز و برجسته ی فرهنگی، علمی، هنری، اجرایی کازرون در سطح کشور با همکاری دانشگاه خبر داد. رئیس دانشگاه همچنین افزود لازم است که در همه ی زمینه ها حرفه ای شویم چه در دانشگاه داری و چه در نشریات که این کار نیازمند پیشوانه نظری، فرهنگی و دینی است.

وی رمز موفقیت و پیشرفت دانشگاه را برنامه و تیم داشتن اعلام کرد به گونه ای که تا حدود%80 طی بیست سال گذشته به برنامه­های این دانشگاه وفاداری شده است. وی همچنین مدیریت جهادی و اعتماد به جوانان را از دیگر رمزهای موفقیت دانشگاه دانست.

پولادی در ادامه افزود: سیاست ما بر مبنای « با دانشجو بودن» شکل گرفته است و دانشجویان و جوانان را در کارهای مختلف دانشگاه وارد کرده­ایم و برای کارکنان، دانشجویان و اساتید نظام پیشنهادات راه اندازی          شده است.

n:rtlS[�%�# ]
چاپ