تقدیر از فعالان حوزه نشریات دانشجویی دانشگاه سلمان فارسی کازرون
Posted on اسفند 08, 1392 12:09
جلسه تقدیر از فعالان حوزه نشریات دانشجویی دانشگاه سلمان فارسی کازرو ن با حضور معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه برگزار شد.
     در این جلسه که آقای خاتمی معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه حضور داشت، ایشان ضمن تقدیر و تشکر از فعالان حوزه نشریات به پاس زحمات آنان در این حوزه به وظایف و کارکرد نشریات اشاره و از آنان خواستند نسبت به انجام این رسالت کوشا باشند. این جلسه که با پرسش و پاسخ همراه بود، فعالان این حوزه دغدغه های خود و نیازهای نشریات را مطرح و معاون فرهنگی و اجتماعی به آنان پاسخ گفتند. در پایان از دست اندر کاران حوزه نشریات با اهداء لوح و جایزه تقدیر شد.
چاپ