تقدیر از پژوهشگران برتر دانشگاه سلمان فارسی کازرون
Posted on آذر 27, 1393 15:15

به مناسبت هفته پژوهش از پژوهشگران برتر این دانشگاه تقدیر به عمل امد.

هر سال طی فراخوانی اعضای هیأت علمی و دانشجویان دانشگاه اسناد و مدارک مربوط به فعالیت های پژوهشی خود، از جمله چاپ کتاب، چاپ مقاله در مجلات علمی و پژوهشی، انجام طرح های پژوهشی، شرکت و ارائه مقاله در کنفرانس های علمی داخلی و خارجی را  به مدیریت پژوهشی دانشگاه ارائه می دهند و بعد از بررسی پژوهشگران برتر هر دانشکده معرفی می شوند.

پژوهشگران برتر سال 1393 دانشگاه به شرح زیر می باشد:

   1- دکتر مهدی رضائی عضو هیأت علمی رشته زبان و ادبیات فارسی، پژوهشگر برتر دانشکده ادبیات و علوم انسانی

2- دکتر رضا ذوالفقاری عضو هیأت علمی رشته ریاضی، پژوهشگر برتر دانشکده علوم پایه

3- مهندس علیرضا دهقان عضو هیأت علمی رشته مهندسی فناوری اطلاعات، پژوهشگر برتر دانشکده فنی و مهندسی

همچنین اقای ساسان اکبری دانشجوی رشته مهندسی شهرسازی به عنوان دانشجوی پژوهشگر برتر دانشگاه انتخاب شدند.

چاپ