انتصاب دکتر محتشم محمدی به عنوان معاون اداری مالی دانشگاه سلمان فارسی کازرون
Posted on مهر 21, 1394 09:36
انتصاب دکتر محتشم محمدی به عنوان معاون اداری مالی دانشگاه سلمان فارسی کازرون

طی حکمی از سوی دکتر فرهاد براتی سرپرست دانشگاه، دکتر محتشم محمدی عضو هیأت علمی بخش زبان و ادبیات فارسی به عنوان سرپرست معاونت اداری و مالی دانشگاه سلمان فارسی کازرون منصوب شد.

در بخشی از این حکم آمده است با عنایات به مراتب تعهد، دانش، تجربه و شایستگی،جنابعالی به عنوان معاون اداری مالی دانشگاه منصوب می شوید.

دکتر براتی در این حکم ضمن آرزوی توفیق برای دکتر محمدی و تاکید بر بهره مندی از تجارب مفید همکاران از ایشان خواستند که ماموریت ها و وظایف محوله را بر پایه قوانین، سیاست ها و برنامه های مصوب دانشگاه و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به انجام رساند.

چاپ