تقدیر دانشجویان فعال فرهنگی از اساتید در روز معلم
Posted on اردیبهشت 12, 1395 17:25
تقدیر دانشجویان فعال فرهنگی از اساتید در روز معلم

دانشجویان فعال فرهنگی عضو تشکل های سیاسی، فرهنگی، علمی و اجتماعی دانشگاه صبح امروز با حضور در محل ورودی دانشگاه به مناسبت روز معلم با اهدای  گل  از اساتید خود تقدیر کردند.

روز دوازدهم اردیبهشت سالروز شهادت استاد شهید مرتضی مطهری می باشد که به نام روز معلم و روز استاد نامگذاری شده است.    

چاپ