قابل توجه دانشجویان ورودی مهرماه 1391دانشگاه سلمان فارسی کازرون
Posted on شهریور 28, 1391 12:59

شروع کلیه کلاسهای دانشجویان جدیدالورود ثبت نام شده برای نیسمال اول، مطابق برنامه کلاسی و از روز شنبه مورخ 1/7/1391  می باشد.

چنانچه در روز ثبت نام برنامه کلاسی را دریافت نکرده اید، براي اطلاع از زمان و محل تشکيل هر کلاس، مي توانيد به تابلو اعلانات گروههاي آموزشي خود (جنب اداره آموزش)  در ساختمان شماره يک مراجعه نماييد.

با توجه به اینکه شروع کلاسهای رشته های علوم مهندسی و مهندسی شهرسازی از نیمسال دوم (بهمن ماه) می باشد برنامه کلاسی قبل از شروع نیمسال دوم از طریق اتوماسیون یا وب سایت دانشگاه اعلام خواهد شد.

چاپ