برگزاری نخستین انتخابات تشکل مستقل اسلامی دانشجویی دانشگاه سلمان فارسی کازرون
Posted on آبان 05, 1395 14:57
برگزاری نخستین انتخابات تشکل مستقل اسلامی دانشجویی دانشگاه سلمان فارسی کازرون

نخستین انتخابات تشکل اسلامی دانشجویی(قلم و اندیشه) دانشگاه سلمان فارسی کازرون برگزار شد

تشکل مستقل اسلامی دانشجویی قلم و اندیشه، پس از دریافت مجوز از هیئت نظارت بر تشکل ها و عضوگیری، نخستین انتخابات خود را بعد از ثبت‌نام کاندیداها و تایید صلاحیت آنان از سوی هیات نظارت بر تشکل ها، برگزار کرد.

این انتخابات با حضور 50 درصد از اعضا روز سه شنبه 95-8-5 در سالن اجتماعات استاد علی دوانی دانشگاه برگزار شد و این تشکل پنج  نفر اعضای اصلی و دو نفر اعضای علی البدل  شورای مدیریت خود را شناخت.

چاپ