انتصاب دکتر علیرضا عظیم پور به عنوان سرپرست مرکز مشاوره، بهداشت و درمان دانشگاه
Posted on مهر 02, 1396 13:56
انتصاب دکتر علیرضا عظیم پور به عنوان سرپرست مرکز مشاوره، بهداشت و درمان دانشگاه

با حکم دکتر فرهاد براتی رئیس دانشگاه سلمان فارسی کازرون، دکتر علیرضا عظیم پور عضو هیات علمی بخش روانشاسی  به عنوان سرپرست مرکز مشاوره، بهداشت و درمان دانشگاه منصوب شد.

در بخشی از این حکم آمده است با عنایت به دانش، تعهد و تجارب علمی و عملی جنابعالی به موجب این ابلاغ به عنوان سرپرست مرکز مشاوره، بهداشت و درمان دانشگاه منصوب می شوید.

دکتر براتی در این حکم ضمن آرزوی توفیق برای دکتر عظیم پور ار ایشان خواستند که با رعایت قانون مندی، برنامه ریزی دقیق و جلب حمایت و مشارکت همکاران محترم و متخصصین مربوطه، اهتمام خاص در انجام احسن وظایف محوله ، ارائه خدمات میسور و مطلوب، تلاش در جهت تقویت بنیه سلامت و روان دانشجویان و بالتبع دانشگاه و جامعه را سرلوحه کار خویش قرار دهند.

براتی همچنین از زحمات و خدمات ارزنده دکتر لیلا شاملی در مدت تصدی سرپرستی مرکز مشاوره، بهداشت و درمان دانشگاه تقدیر و تشکر کرده است.

چاپ