برپایی نمایشگاه "قبل از پایان" در دانشگاه سلمان فارسی کازرون
Posted on دی 03, 1396 15:14
برپایی نمایشگاه "قبل از پایان" در دانشگاه سلمان فارسی کازرون

نمایشگاه قبل از پایان با موضوع اعتیاد و مواد مخدر در دانشگاه سلمان فارسی کازرون صبح امروز با حضور رئیس معاون و مدیر فرهنگی دانشگاه افتتاح شد

این نمایشگاه با هدف ارائه موضوعاتی درباره باورهای غلط در مورد اعتیاد و مواد مخدر، معضلات و آسیب های ناشی از اعتیاد، مهارتهای نه گفتن، و اعتیاد و آینده جوانان بر پا شده است.

در این نمایشگاه همچنین تابلوهای به نمایش گذاشته شده؛ نکاتی را درباره مهارتهای زندگی، جوانی و آسیب های احتمالی، مهارتهای مقابله با معضل اعتیاد و تصاویری را درباره آینده افراد معتاد و کسانی که در معرض این آسیب قرار دارند؛ در بردارد.

نمایشگاه قبل از پایان که با هماهنگی و پشتیبانی معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم در دانشگاه سلمان فارسی برپا شده است؛ قصد دارد دانشجویان را با خطرات ناشی از اعتیاد و مهارتهای زندگی اجتماعی آشنا کند.

در این نمایشگاه همچنین فیلم های به نمایش گذاشته خواهد شد و بروشورهایی با موضوع اعتیاد بین دانشجویان توزیع می شود

این نمایشگاه به مدت سه روز برپا خواهد بود

چاپ