انتصاب دکتر محمد رضا تقدسی به عنوان رئیس بخش فیزیک دانشگاه سلمان فارسی کازرون
Posted on دي 06, 1396 09:40
انتصاب دکتر محمد رضا تقدسی به عنوان رئیس بخش فیزیک دانشگاه سلمان فارسی کازرون

با حکم دکتر فرهاد براتی رئیس دانشگاه سلمان فارسی کازرون، دکتر محمد رضا تقدسی به عنوان رئیس بخش فیزیک دانشگاه  منصوب شد.

در بخشی از این حکم آمده است با عنایت به تعهد، شایستگی و دانش جنابعالی به مدت دو سال به عنوان رئیس بخش فیزیک دانشگاه منصوب می شوید.

دکتر براتی در این حکم ضمن آرزوی توفیق برای دکتر تقدسی از ایشان خواستند با اتکال به خداوند متعال، رعایت دقیق قوانین و مقررات، همکاری و هماهنگی با دیگر اعضای محترم هیات علمی بخش فیزیک و سایر بخشها و واحد های دانشگاه در انجام امور محوله کوشا باشند.

چاپ