انتصاب دکتر سعید فلاحی به عنوان سرپرست دفتر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه سلمان فارسی کازرون
Posted on دي 19, 1396 08:10
انتصاب دکتر سعید فلاحی به عنوان سرپرست دفتر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت  دانشگاه سلمان فارسی کازرون

طی حکمی از سوی دکتر فرهاد براتی رئیس دانشگاه سلمان فارسی کازرون، دکتر سعید فلاحی عضو هیأت علمی بخش ریاضی به عنوان سرپرست دفتر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه منصوب شد.

در بخشی از این حکم آمده است با عنایات به مراتب تعهد، دانش و شایستگی، جنابعالی به عنوان سرپرست دفتر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه منصوب می شوید.

دکتر براتی در این حکم ضمن آرزوی توفیق برای دکتر فلاحی از ایشان خواسته اند با اتکال به خداوند متعال و هماهنگی و تعامل سازنده با حوزه های مختلف دانشگاه، مأموريت ها و وظايف محوله را بر پايه ی قوانين، سیاست ها و برنامه های مصوب به انجام رساند.

هم چنین دکتر براتی در نامه ای جداگانه از تلاش ها و خدمات دکتر مرضیه صادق زاده در زمان تصدی سرپرستی دفتر نظارت ، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه تشکر و سپاسگزاری نموده است. 

چاپ