اساتید دانشگاه سلمان فارسی کازرون به عنوان اعضای کمیته علمی و اجرایی در معتبرترین رویداد علمی آموزش زبان انگلیسی کشور
Posted on خرداد 09, 1397 12:57
اساتید دانشگاه سلمان فارسی کازرون به عنوان اعضای کمیته علمی و اجرایی در معتبرترین رویداد علمی آموزش زبان انگلیسی کشور

به گزارش روابط عمومی دانشگاه سلمان فارسی کازرون اساتید بخش آموزش زبان انگلیسی به عنوان اعضای کمیته علمی و اجرایی در معتبرترین رویداد علمی آموزش زبان انگلیسی کشور حضور دارند.

این رویداد مهم علمی که به کنفرانس بین المللی تلسی ۲۰۱۸ یا آینده پژوهی در آموزش زبان و ادبیات انگلیسی معروف می باشد با همکاری و حمایت دانشگاه سلمان فارسی کازرون با فراخوان دریافت مقاله از اول خردادماه جاری آغاز به کار کرد.

در این رویداد علمی آقایان دکتر راستی، دکترگردانی، دکتر خواجوی و خانم ها دکترعبدالرضاپور و دکتر نوحی از اعضای هیات علمی بخش آموزش زبان انگلیسی به عنوان عضو کمیته علمی و دکتر عبدالرضاپور ، دکتر خواجوی و دکتر راستی علاوه بر عضویت در کمیته علمی، به عنوان کمیته اجرایی با اساتید بخش زبان های خارجی دانشگاه شیراز به منظور ارائه راهکار و پیشنهادها و فعالیت علمی، عملی در این کنفرانس حضوری فعال دارند.

کنفرانس بین المللی تلسی از تاریخ30 آبان الی 2 آذرماه 1397به میزبانی دانشگاه شیراز برگزار خواهد شد.

چاپ