ارتقا رتبه دانشگاه سلمان فارسی کازرون در نظام رتبه بندی پایگاه استنادی علوم جهان اسلام( ISC )در سال تحصیلی 1396-1395
Posted on خرداد 29, 1397 14:00
ارتقا رتبه دانشگاه سلمان فارسی کازرون در نظام رتبه بندی پایگاه استنادی علوم جهان اسلام( ISC )در سال تحصیلی 1396-1395

در آخرین رتبه بندی دانشگاههای جامع (شامل دانشگاههای دولتی و پیام نور) کشور توسط پایگاه استنادی علوم جهان اسلام( ISC )که در سال تحصیلی 1396-1395 انجام و منتشر شده است است رتبه دانشگاه سلمان فارسی کازرون در بازه رتبه ای 41 الی 50 قرار گرفته است .

در این رتبه بندی در منطقه هفت کشوری  که شامل دانشگاههای جامع استان های فارس، بوشهر و کهگیلویه و بویر احمد  می باشد، دانشگاه سلمان فارسی کازرون بعد از دانشگاههای شیراز، یاسوج و خلیج فارس بوشهر رتبه چهارم و در بین دانشگاههای جامع استان فارس رتبه دوم را به خود اختصاص داده است.

 در این رتبه بندی  شاخص پژوهش بیشترین سهم (وزن) را داراست که 58 درصد این امتیازات را در برمی گیرد. در این شاخص، رتبه پژوهشی دانشگاه سلمان فارسی کازرون در بین دانشگاههای جامع  کشور 29 ، در منطقه هفت  کشور رتبه سوم و در استان فارس رتبه دوم می باشد.

پایگاه استنادی علوم جهان اسلام( ISLAMIC WORLD SCIENCE CITATION CENTER) که به اختصار ISC نمایش داده می شود، پایگاهی استنادی، مستقل، خاص دانشمندان جهان اسلام و مراکز اسلامی و مرتبط با سایر پایگاههای استنادی علمی جهان توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تاسیس شده است. یکی از وظایف اصلی این پایگاه، رتبه بندی دانشگاههای جهان اسلام به ویژه رتبه بندی دانشگاههای کشور می باشد.

منبع: http://ur.isc.gov.ir/Home/RankIranUniv

چاپ