برگزاری کارگاه آموزشی روش ها و فنون تدریس ویژه اعضای هیات علمی دانشگاه سلمان فارسی کازرون
Posted on تير 09, 1397 11:20
برگزاری کارگاه آموزشی روش ها و فنون تدریس ویژه اعضای هیات علمی دانشگاه سلمان فارسی کازرون
کارگاه آموزشی" روش ها و فنون تدریس" ویژه اعضاء هیأت علمی دانشگاه در روزهای سه شنبه و چهار شنبه 5 و 6 تیر ماه 1397 در سالن کنفرانس دانشگاه سلمان فارسی کازرون برگزار گردید.
در این کارگاه دو روزه که به همت دفتر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه و با همکاری ستاد طرح دانش افزایی و توانمندسازی اعضای هیأت علمی دانشگاه های استان فارس برگزار شد، آخرين فنون و دستاوردهاي نوين تدريس و همچنین روانشناسی تدریس با موضوع ارتباط موثر بین استاد و دانشجو ارائه گردید.
هدف از برگزاری این کارگاه آموزشی دانش افزایی، توانمند سازی اعضای هیأت علمی و بهبود کیفیت آموزشی می باشد.

چاپ