انتصاب دکتر سیروس بهرامی دشتکی به عنوان سرپرست گروه کارآفرینی و ارتباط با صنعت
Posted on مهر 23, 1398 13:03
انتصاب دکتر سیروس بهرامی دشتکی به عنوان سرپرست گروه کارآفرینی و ارتباط با صنعت

طی حکمی از سوی دکتر انوشیروان غفاری‌پور رئیس دانشگاه سلمان فارسی کازرون، دکتر سیروس بهرامی دشتکی به عنوان سرپرست گروه کارآفرینی و ارتباط با صنعت دانشگاه منصوب شد.

در قسمتی از این حکم آمده است: نظر به مراتب تعهد و شایستگی جنابعالی، به عنوان سرپرست کارآفرینی و ارتباط با صنعت دانشگاه منصوب می‌شوید.

در بخشی دیگر از این حکم خطاب به دکتر بهرامی آمده است: انتظار می‌رود با سعی و اهتمام جنابعالی در توسعه و تقویت ارتباط دانشگاه با بخش‌های مختلف جامعه، اشاعه فرهنگ کارآفرینی در بین اعضای هیأت علمی، کارکنان و دانشجویان، گام‌های مؤثری بردارید.

چاپ