پیام رئیس دانشگاه سلمان فارسی کازرون به مناسبت 9 دی
Posted on دی 09, 1398 09:54
پیام رئیس دانشگاه سلمان فارسی کازرون به مناسبت 9 دی

دین‌داری و پاسداری از ارزش‌های دینی در طول تاریخ، همراه و همزاد هر ایرانی بوده است. تاریخ پر افتخار ایران سرشار از صحنه‌های جاودان دفاع مردم ایران از دین و هویت دینی و مذهبی خویش است. مردم فهیم و بصیر ایران بارها در طول تاریخ عشق و علاقه خود را به اهل بیت نبوت نشان داده اند. جایی که قصد توهین به مقدسات و ارزش‌های مذهبی باشد هر ایرانی بصیر و مومن، حضور دائمی و موثر در صحنه دارد.

نهم دی ماه 1388 یکی از این صحنه‌های ماندگار تاریخی بود که آحاد مردم ایران به صورت انبوه و از هر طیف فکری و گرایش سیاسی به میدان آمدند که برای باری دیگر نشان دهند که پاسدار ارزش‌ها و اصول باورهایشان هستند و آن را قربانی جریانات زودگذر نخواهند کرد. این روز نماد دین‌باوری مردم ایران و نشان عشق و علاقه ایرانیان به اهل بیت عصمت و طهارت و امام حسین علیه السلام است و چونان برگی زرین در حافظه تاریخ این سرزمین به ثبت رسید.

دانشگاه سلمان فارسی کازرون حماسه 9 دی را گرامی می‌دارد و حماسه آفرینان آن روز را تکریم می کند.

دکتر انوشیروان غفاری پور

رئیس دانشگاه سلمان فارسی کازرون

چاپ